UTSTYR

Avfallsbeholdere, containere og utstyr

Vi har et rikholdig utvalg av utstyr som hjelper deg med avfallshåndteringen.

Kildesorteringsmøbel
Containere
Beholdere
Komprimatorer
Presser
Returasekk
Miljøcontainer
Bur
Nedgravde løsninger
Poser, sekker og småartikler
Fraksjonsmerker 

Hopp rett ned til innholdet