Restavfall

Restavfall betegner den delen av avfallet som enten ikke er egnet for gjenvinning, som må ettersorteres før det kan gjenvinnes eller som består av ulike typer brennbart avfall (restavfall til forbrenning).

Det er viktig at restavfallet ikke inneholder for eksempel gipsisolasjondekkfarlig avfall eller EE-avfall, dette skal sorteres ut og leveres separat.

Det er lønnsomt å sortere ut så mye som mulig av avfallet til gjenvinning og levere så lite restavfall som mulig. Vi hjelper deg med å finne frem til den optimale sorteringsløsningen for din virksomhet.

Hopp rett ned til innholdet