Bur

Elektrisk og elektronisk avfall skal leveres i godkjente oppsamlingsbur for denne type avfall