Plast

Det finnes veldig mange typer plastkvaliteter som inngår i forskjellige produkter. Mye av emballasjeplasten kan gjenvinnes. Ren folieplast kan for eksempel gjenvinnes til nye plastprodukter. Mye av den øvrige plasten i avfallet kan i dag ikke gjenvinnes og går derfor til energigjenvinning.

Hopp rett ned til innholdet