Gips og isolasjon

Gips brukes i stor utstrekning i forskjellige typer bygg. Gips er lagd av gipsstein og kan gjenvinnes uendelig mange ganger – noe som er langt mer miljøvennlig enn å lage gips ved utvinne gipsstein fra gruver og lage ny gips av denne. Gipsavfall kan være både ny og brukt gips, hele plater og biter. Gipsen må sorteres så rent som mulig, og skal ikke kastes sammen med annet avfall pga svovelinnholdet som gir for høye verdier ved forbrenning, og for at den skal kunne gjenvinnes.

Skal du rive eller bygge, sørg for at gipsen ikke blandes med andre typer avfall. Snakk med oss om hvordan du best håndterer gipsavfall.

Isolasjonsmaterialer av mineralull (stein- og glassull).

Isolasjon skal ikke kastes sammen med annet avfall pga. det høye klorinnholdet som vil gi utslipp ved forbrenning, og må sorteres rent i container eller Returasekk.

Hopp rett ned til innholdet