Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som ved uforsvarlig håndtering kan påføre mennesker, dyr og natur stor skade. Spillolje, løsemidler, syrer, lut og malingrester er eksempler på farlig avfall. Farlig avfall oppstår når produkter med farlige egenskaper kasseres. Denne typen avfall må aldri blandes med annet avfall, helles ut i sluk, eller etterlates i naturen.

Vi har lang erfaring på dette området og tilbyr sammen med Børstad Transport en rekke løsninger for trygg og miljøvennlig innsamling, lagring og transport av farlig avfall. Er du usikker på om avfallet ditt vil klassifiseres som farlig – ta kontakt med oss!

Husk at alt av farlig avfall er deklarasjonspliktig, og må være deklarert på forhånd før det kan hentes/leveres til godkjent avfallsmottak. Dette gjør du enten selv på avfallsdeklarering.no, eller du kan gi Retura NT fullmakt til å deklarere for deg.

Hopp rett ned til innholdet