Papp og papir

Papir, papp og kartong deles i to fraksjoner:

  • Blandet papp og papir: Kan inneholde både avispapir, magasiner, kontorpapir, kartong og bølgepapp.
  • Papp: Kun ren bølgepapp. (Pappemballasje hvor minst ett av lagene i pappen er en «bølge».)
Hopp rett ned til innholdet