EE-avfall

EE-avfall er alle produkter som har brukt eller ledet strøm – enten det er fra strømnettet eller batteri. Mye av EE-avfallet inneholder stoffer som er miljøskadelige, derfor er det svært viktig at dette avfallet ikke blandes med annet avfall.

Elektrisk og elektronisk avfall skal leveres i godkjente oppsamlingsbur for denne type avfall. Kabler og ledninger kan sorteres for seg selv, og leveres i mindre oppsamlingsenheter. Denne type EE-avfall er ikke deklarasjonspliktig så lenge det levers inn helt, og ikke demontert.

Hopp rett ned til innholdet