Matavfall

Våtorganisk avfall fra restauranter, kafeer og kantiner, samt produksjon av forskjellige matvarer som er organisk nedbrytbart, regnes som matavfall.

Det kan være lønnsomt å sortere ut matavfallet, samtidig tar man vare på en ressurs som kan bli til næringsrik jord eller biogass.

Hopp rett ned til innholdet