Makulering

Vi kan sette ut beholdere til oppsamling av pair for sikkerhetsmakulering. Når beholderen er full henter vi og kjører innholdet til sikkerhetsmakulering. Ny tom beholder settes igjen.

Hopp rett ned til innholdet