Makulering

Vi kan sette ut beholdere til oppsamling av pair for sikkerhetsmakulering. Når beholderen er full henter vi og kjører innholdet til sikkerhetsmakulering. Ny tom beholder settes igjen.