Risikoavfall

Risikoavfall består av smittefarlig avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og/eller tilhørende forskning som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner som er kjent for eller er antatt å kunne forårsake alvorlig sykdom hos mennesker eller andre levende organismer.

Herunder faller stikkende/skjærende avfall som sprøyter, kanyler, skalpell m.m., vevsprøver og gjenstander som inneholder biologisk materiale, som antas å være smittefarlig. I tillegg kan medisinavfall som kasserte legemidler/medisiner, rester av flytende legemidler/medisiner, medikamenter, medikamentrester og infusjonsvæsker, kastes som risikoavfall.

Det er svært viktig at risikoavfall ikke kastes sammen med annet avfall, på grunn av miljø- og helsefaren slikt avfall utgjør. Vi tilbyr spesialtilpasset sorteringsutstyr som sikrer lagring og transport uten smittefare eller fare for lekkasjer.

Hopp rett ned til innholdet