Slamsuger

Vi formidler også oppdrag med tømming av sandfang og oljeutskillere. Vår samarbeidspartner Børstad Transport utfører oppdragene i hele vårt markedsområde.