Glass- og metallemballasje

Glass- og metallemballasje er alt fra syltetøyglass til tomme hermetikkbokser, vinflasker og metallokk. Avfallet kan gjenvinnes flere ganger og er en verdifull ressurs. Emballasjen må være tom, og samles opp i beholder eller container.

Uansett hvilken type glass- og metallemballasje som skal samles inn finner vi en god løsning – gjerne nærmest mulig der avfallet oppstår. Slik sparer man tid og reduserer risikoen for å knuse glasset.

Hopp rett ned til innholdet