Bestill henting av landbruksplast

Retura NT har i mange år kjørt innsamling av rundballeplast fra gårdene uten kostnad for bonden. Dette har vært mulig fordi vi har mottatt betaling for plasten ved levering til et Grønt Punkt mottak. Nå har plastmarkedet kollapset og vi får ikke lenger betalt for å levere plasten til mottak for gjenvinning. Derfor har vi ikke mulighet til å fortsette med dette gratistilbudet.

Vi tilbyr imidlertid fortsatt henting av rundballeplast og storsekker, men da mot betaling. Farget og hvit plast må leveres sortert og storsekker må leveres sekk-i-sekk.

Bestilling kan gjøres ved å ta kontakt med vårt kontor på firmapost@retura-nt.no eller på tlf 74 28 17 70.