Bestill henting av landbruksplast

Retura NT har i mange år kjørt innsamling av rundballeplast fra gårdene uten kostnad for bonden. Dette har vært mulig fordi vi har mottatt betaling for plasten ved levering til et Grønt Punkt mottak. Nå har plastmarkedet kollapset og vi får ikke lenger betalt for å levere plasten til mottak for gjenvinning. Derfor har vi ikke mulighet til å fortsette med dette gratistilbudet.

Vi tilbyr imidlertid fortsatt henting av rundballeplast og storsekker, men da mot betaling. Farget og hvit plast må leveres sortert og storsekker må leveres sekk-i-sekk.

Bestilling kan gjøres ved å ta kontakt med vårt kontor på firmapost@retura-nt.no eller på
tlf 74 28 17 70.

 

Prislite Retura-NT 2023
Ajourført: 01/01/2023
Landbruksplast – Henting ute på gårdsbruk
Kroner
Tekst eks. mva
Tømming av leid container kr 1 346,00
Inntil 20 m3 kr 3 399,00
Fra 20 m3 til 40 m3 kr 6 798,00
Fra 40 m3 til 70 m3 kr 11 896,00
Leka 70 m3 kr 12 917,00
Leie dag 10 m3 landbruksplastcontainer kr 12,00

 

Hopp rett ned til innholdet