Beskrivelse

Hva som kan legges i containeren

Container for trevirke skal inneholde rent trevirke og overflatebehandlet trevirke, men ikke impregnert trevirke. Impregnert trevirke behandles som farlig avfall og skal leveres på gjenvinningsstasjon.   Alt avfall må befinne seg innenfor veggene til containeren. Dette fordi det skal settes nett på åpne containere for trygg transport.

Kan ikke kastes i containeren

Følgende avfallstyper skal ikke legges i containeren:

  • Restavfall
  • Mineralull/Glava
  • Gipsplater
  • Impregnert trevirke
  • Farlig avfall
  • Elektrisk avfall

Leietid og avfallsmengde

Fastprisen inkluderer utsett og innhenting av container, levering av avfallet samt leie av containeren med følgende begrensninger:

Fastprisen inkluderer fri leie i 7 dager. Dersom du vil ha containere lengre kan det kjøpes ekstra uker i nettbutikken. .

Fastprisen inkluderer en avfallsmengde på 22m3. Avfallsmengder ut over dette kan etterfaktureres med 2,25 kr/kg.