Beskrivelse

Hva som kan legges i containeren

I containeren for hageavfall kan det kun legges organisk hageavfall som gress, ugress, løv, hageplanter, kvister, greiner, stammer og røtter.

Alt avfall må befinne seg innenfor veggene til containeren. Dette fordi det skal settes nett på åpne containere for trygg transport.

Kan ikke kastes i containeren

Følgende avfallstyper skal ikke legges i containeren:

  • Svartelistede planter. (skal leveres til forbrenning på gjenvinningsstasjonen. Pakkes godt inn i tette og gjennomsiktige plastsekker)
  • Nedfallsfrukt (sorteres som matavfall)
  • Stein
  • Jord

Leietid og avfallsmengde

Fastprisen inkluderer utsett og innhenting av container, levering av avfallet samt leie av containeren med følgende begrensninger:

Fastprisen inkluderer fri leie i 7 dager. Dersom du ønsker å leie containeren lengre kan du kjøpe ekstra uke(r) i nettbutikken.

Fastprisen inkluderer en avfallsmengde på 1,5 tonn for 10 m3 container. Avfallsmengder ut over dette kan etterfaktureres med 2,25 kr/kg.