Vilkår og leveransebetingelser

Containerstørrelser og avfallstyper

Fastpriscontainer tilbys i 10 m3 containere, både åpen og lukket type samt åpen 22 m3. Avfallstypen som containeren kan fylles med er restavfall med begrensninger som beskrevet under.

Hva som kan legges i containeren/Returasekken

I containeren kan det legges restavfall av husholdningstypen, trevirke, hageavfall, metaller, plast, tekstiler, papp og papir. Alt avfall må befinne seg innenfor veggene til containeren. Dette fordi det skal settes nett på åpne containere for trygg transport.

Kan ikke kastes i containeren/Returasekken

Følgende avfallstyper skal ikke legges i containeren:

  • Mineralull/Glava
  • Gipsplater
  • Impregnert trevirke
  • Farlig avfall
  • Elektrisk avfall

Mineralull/Glava og gips

Mineralull/Glava eller gipsplater skal ikke legges i containeren. Har du behov for å levere disse avfallstypene kan vi sette ut egne containere for dette eller storsekker på 1 m3 for mindre mengder. Ta kontakt med Retura NT for bestilling. 

Farlig avfall

Farlig avfall som olje, batterier, maling, impregnert trevirke, vinduer eller annet farlig avfall skal ikke kastes i containeren. For impregnert trevirke kan vi sette ut egen container og vinduer kan leveres lastet på pall. Ta kontakt for bestilling. Øvrig farlig avfall leveres på MNA og Steinkjer kommune sine miljøtorg hvor privatpersoner leverer gratis. Usikker på hva som er farlig avfall? Les mer her. 

Elektrisk avfall

Elektrisk og elektronisk avfall skal ikke legges i containeren. Vi anbefaler at dette leveres på nærmeste miljøtorg eller i butikk som selger disse varene. Usikker på hva som er elektrisk og elektronisk avfall? Les mer her.

Plassering av container

Retura sin sjåfør tar kontakt på oppgitt telefonnummer hos kunden ved utkjøring og vil så langt det lar seg gjøre plassere containeren etter anvisning fra kunden.

Vær oppmerksom på at container og lastebil kan lage merker i underlag dersom container skal plasseres på gårdsplass, plen eller lignende.

Vær obs på at plassering av container på offentlig veg krever tillatelse fra offentlige myndigheter. Ved plassering av container i gata er det viktig at fotgjengere og svaksynte trygt kan passere containeren og at den skal være til minst mulig ulempe for øvrig ferdsel.

Ved avtalt tidspunkt for henting er kunde ansvarlig for at containeren er tilgjengelig og at det ved behov er måket snø, slik at oppdraget kan utføres effektivt.

 

Forskriftsmessig avfallshåndtering fra Retura NT.

Retura NT forplikter seg til å levere avfallet i containeren til godkjent avfallsmottak. Deretter blir avfallet grovsortert og en andel går til materialgjenvinning (f.eks. metaller), mens resten går til energigjenvinning.

 

Leietid og avfallsmengde

Fastprisen inkluderer utsett og innhenting av container, levering av avfallet samt leie av containeren med følgende begrensninger:

Fastprisen inkluderer fri leie i 7 dager. Dersom containeren leies lengre enn dette påløper det i 2021 en ekstra leiekostnad på 20 kr/dag for 10 m3 container og 46 kr/dag for 22 m3 container.

Fastprisen inkluderer en avfallsmengde på 1,5 tonn for 10 m3 containere og 3,0 tonn for 22 m3 container. Avfallsmengder ut over dette kan i 2021 etterfaktureres med 2,25 kr/kg.

Betaling

Alle fastpriscontainere skal betales via Nets sin betalingsordning. Enten som forhåndsbetaling eller avtale om faktura via Nets. Etterfakturering av leietid eller avfallsmengde utføres direkte fra Retura NT til kunden. Dersom det ikke er samsvar mellom stedsvalg for tjenesten/produktet som bestilles og leveringssted, vil leveringssted være avgjørende for pris. Eventuell differanse i pris vil bli etterfakturert/ tilbakebetalt direkte av Retura NT.

Behandling av personopplysninger

Ved å akseptere avtalevilkårene samtykker du til at dine opplysninger blir lagret i våre systemer. For mer informasjon, les vår personvernerklæring.

Hopp rett ned til innholdet